فايل ورد مقالات
 فايل ورد مقالات

فايل ورد مقالات


مقاله در مورد آفات مهم گندم وكنترل آنها


براي دريافت اينجا كليك كنيد

مقاله در مورد آفات مهم گندم وكنترل آنها داراي 37 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله در مورد آفات مهم گندم وكنترل آنها كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد آفات مهم گندم وكنترل آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله در مورد آفات مهم گندم وكنترل آنها :

مقـدمـه
گندم عمده ترين محصول زراعي كشور است. گندم از عمده ترين محصولات كشاورزي ايران و تامين كننده بيشترين نياز غذايي كشور مي باشد، همچنين روزانه حدود 47 درصد از كالري مصرفي سرانه كشور را تامين مي نمايد.
توليد كل غلات جهان 8/1 ميليارد تن است كه بيشترين ميزان آن (حدود 500 تا 600 ميليون تن) به گندم اختصاص دارد و از نظر سطح زير كشت و توليد سالانه نيز گندم در درجه اول اهميت قرار دارد.
سطح زيركشت گندم در كشور ما با وجود برخي نوسانات طي سال هاي 81-1370 تقريبا ثابت بوده و از 6 ميليون و 193 هزار هكتار در سال 1370 به 6 ميليون و 241 هزار هكتار در سال 1381 رسيده است.

اگر چه در برخي سال ها به علت وقوع خشكسالي كاهش زيادي در سطح زير كشت گندم مشاهده شد (به طوري كه در سال 1378 اين سطح تا 4 ميليون و 739 هزار هكتار كاهش يافت)، اما طبق آخرين آمار وزارت جهاد كشاورزي: از حدود 13 ميليون و 50 هزار هكتار اراضي زراعي حدود 9 ميليون و 510 هزار هكتار معادل 91/72 درصد در سال زراعي 84-83 به غلات اختصاص داشته است (كه از اين مقدار 57/43 درصد آن آبياري شده و 43/56 درصد بقيه به صورت ديم بوده است) و 06/73 درصد از كل، سهم گندم به شمار مي رود. شايان ذكر است كه عملكرد گندم آبي كشور 3786 و ديم 1004 كيلوگرم در هكتار بوده است.

مهم ترين عوامل تآثيرگذار در كاهش عملكرد گندم كشور به شرح زير مي باشند:
پايين بودن آگاهي و دانش علمي و عملي كشاورزان
نارسايي در تآمين و توزيع به موقع نهاده هاي كشاورزي(بذر، كود، سم و …)
بالا بودن ميزان ضايعات در مراحل مختلف توليد
محدود بودن منابع آب و يا عدم وجود نظام صحيح آبياري در اغلب مناطق كشور
خسارت آفات، بيماريهاي گياهي، علف هاي هرز و عدم مديريت صحيح كنترل آنها
عدم مصرف صحيح و بهينه كودهاي شيميايي و يا كمبود و عدم توزيع به موقع آنها
كاربرد غير اصولي و نامنظم ماشين آلات و ادوات كشاورزي

عدم توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در بسياري از نظام هاي بهره برداري
كمبود وسايل، ابزار و اعتبار در زمينه هاي مختلف تحقيق، ترويج و آموزش كشاورزي
كمبود سرمايه گزاري در توليد محصولات كشاورزي
نارسايي سياست ها و برنامه هاي كشور براي توليد محصولات كشاورزي

آفات گندم و اهميت اقتصادي آنها

آفت موجودي است كه خسارت اقتصادي داشته باشد. علل پيدايش آفت در سه موضوع اصلي خلاصه مي شود:
1) وارد شدن موجودات به مناطق جديد (تهاجم) Invasion؛
2) تغييرات اكولوژيكي؛
3) تغييرات اجتماعي – اقتصادي.
تهاجم يكي از موضوعات بسيار مهمي است كه مخصوصاً در طي قرن اخير بدليل سهل الوصول شدن مسافرت‌ها، بسيار گسترش پيدا كرده است. در واقع تعداد بسيار زيادي از آفات مهم و كليدي در نقاط مختلف دنيا آفاتي هستند كه از يك نقطه يا منطقه پراكنش بومي به مناطق جديد وارد شده‌اند و بدليل اينكه اين آفات بدون دشمنان طبيعي خود به مناطق جديد وارد مي‌شوند عموماً تبديل به آفت مي‌شوند.

دومين عامل كه باعث تبديل موجودات به آفت مي‌شود تغييرات اكولوژيكي است. تغييرات اكولوژيكي با تاريخچه كشاورزي قرين است. هر عملي كه انسان در طبيعت انجام مي‌دهد نوعي تغيير اكولوژيكي به همراه دارد. تغييرات اكولوژيكي در طي سده اخير بسيار زياد بوده است. تك كشتي‌هاي وسيع، استفاده از واريته‌هاي پر محصول، و عمليات اَگرو تكنيكي مثل سمپاشي باعث شده است كه تعادل در اكوسيستم و طبيعت به هم بخورد.
حتي كشت گياهان زينتي در گلخانه نوعي تغيير اكولوژيكي است. معمولاً از طريق وارد كردن دشمنان طبيعي، آفات در گلخانه‌ها را كنترل مي‌كنند. در اكوسيستم طبيعي و در شرايط طبيعي زنجيره‌هاي غذايي بسيار پيچيده توسط تعداد بسيار زيادي آفت و دشمنان طبيعي ايجاد شده‌اند. از آنجا كه سموم در طي نيم قرن اخير اين زنجيره پيچيده را بر هم زده‌اند، براي ايجاد تعادل مجدد زنجيره‌هاي غذايي بين گونه‌هاي گياهخوار، پارزيتوئيدها و پرداتورها حداقل به پنجاه سال تلاش مداوم نياز داريم.

در بين عوامل بر هم زننده تعادل اكولوژيك، قطعاً سموم و تركيبات شيميايي از اهميت بسيار زيادي برخوردارند. بطوريكه سمپاشي زياد بخصوص براي مدت طويل در محيط باعث تقويت ژن مقاوم در برابر اين تركيب شيميايي شده و در طي ساليان متمادي، اين جمعيت از طريق زاد و ولد افزايش پيدا مي‌كند و نهايتاً بعد از مدتي يك جمعيت مقاوم به سموم در طبيعت ظاهر مي‌شود. همچنين كاربرد سموم، باعث ايجاد آفت در مواردي نيز مي‌شود.

آفات ثانوي آفاتي هستند كه از طريق كاربرد تركيبات شيميايي بوجود مي‌آيند. بدين صورت كه آفت خاصي در طبيعت كه داراي جمعيت پاييني نيز مي‌باشد بر اثر استفاده سموم از بين رفته ولي گونه‌هايي كه آفت محسوب نمي‌شوند بعد از مدتي به آفات خطرناك تبديل مي‌شوند.
در اكوسيستم هاي زراعي كه گندم و جو بستر زيست را تشكيل مي دهند، عوامل زنده و غير زنده اي در توليد محصول تآثيرگذار هستند كه انسان براي بدست آوردن محصول بيشتر مدام آنها را تغيير مي دهد. شناخت اين عوامل و روابط متقابل بين آنها در حفظ تعادل كمي و كيفي گونه هاي تشكيل دهنده يك اكوسيستم اهميت بسيار زيادي دارد. در ايران بيش از 70 گونه حشره گياه خوار شناسايي شده اند كه به عنوان مصرف كنندگان اوليه از گندم و جو تغذيه مي كنند. اين حشرات گياه خوار، خود مورد تغذيه حشره خواران (حشرات انگل، انگلهاي بالقوه و شكارگران) كه مصرف كنندگان ثانويه هستند، قرار مي گيرند. اتلاق واژه آفت به گونه هايي كه زيان اقتصادي ندارند جايز نيست و تلاش براي حذف اين گونه ها، نابودي دشمنان طبيعي آنها، طغيان احتمالي آفات بالقوه و كاهش تنوع زيستي در اكوسيستم هاي زراعي را به همراه خواهد داشت.

گسترش و طغيان سن گندم در اثر تخريب مراتع به عنوان زيستگاه هاي دائمي اين حشره و تبديل آنها به اراضي ديم كم بازده و فراهم آوردن بستر زيست مناسب تر براي تغذيه و توليد مثل آن، مثال خوبي براي نشان دادن چگونگي ايجاد يك آفت در اثر تغيير اكوسيستم توسط انسان است.
محدود بودن دامنه ميزباني آفات غلات و مكان زمســـتان گذراني تعداد زيادي از آنها كه در خاك و بقــاياي محصول صورت مي گيرد، موجب مي شود كه جمعيت اكثر اين آفات، با تناوب زراعي و انجام عمليات زراعي پس از برداشت، به مقدار قابل توجهي كاهش يابند. عليرغم اين مسئله، حدود 15 گونه از حشرات زيان آور گندم و جو را مي توان نام برد كه به عنوان آفات درجه اول و دوم، زيان اقتصادي قابل توجهي به اين محصولات وارد مي كنند.

خسارت ناشي از آفات، بيماريها و علف هاي هرز در كشور ما حدود 30-35 درصد برآورد گرديده است كه 10-12 درصد آن به حشرات زيان آور اختصاص دارد. بدين معني كه با مديريت كنترل اين عوامل، مي توان10-12 درصد عملكرد واقعي گندم را افزايش داد و آن را به حداكثر عملكرد قابل دسترس كه در شرايط ديم و آبي به ترتيب 4 و 14 تن در هكتار ذكر شده است، نزديك تر ساخت.
راهكارهاي توصيه شده براي مديريت منطقي كنترل آفات در مزارع گندم و جو كشور، مبتني بر استفاده از روش هاي غير شيميايي است.
كنترل شيميايي سن گندم به عنوان مهم ترين حشره زيان آور مزارع گندم و جو كشور كه به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد، از اين قاعده مستثني است. طبق استنتاجي از گزارش عملكرد فعاليت هاي سازمان حفظ نباتات در سال 1378، سالانه در سطحي معادل 22-25 درصد كل اراضي گندم كشور، براي كنترل حشرات زيان آور مبارزه شيميايي صورت مي گيرد (1200000 هكتار براي كنترل سن گندم و حدود 75000 هكتار براي كنترل ساير حشرات زيان آورگندم). ميانگين مصرف آفت كش ها در اين محصول حدود 4/0- 5/0 كيلوگرم در هكتار است كه2/0-25/0 كيلوگرم آن به حشره كش ها اختصاص دارد و اين ميزان در مقايسه با ميانگين مصرف آفت كش ها در درختان ميوه(5/9 ليتر درهكتار)، برنج (7/18 ليتر در هكتار)، پنبه(9 ليتر در هكتار) و چغندر قند(1/8 ليتر در هكتار) مقدار قابل توجهي نيست .
در اين مجموعه نكات مهم و كليدي در رابطه با انتشار، خسارت، زيست شناسي و مديريت كنترل آفات مهم گندم و جو ، به اختصار بيان شده است و تصاويري در رابطه مهم ترين آفات گندم ارايه شده است.

سن هاي زيان آور گندم
حشره سن، ‌از نظر اكولوژي بر روي پوا وكاركس، ‌(گندم‌هاي وحشي)‌ و علف‌هاي هرز از خانواده گرامينه ، ‌درمراتع زندگي مي‌كند، كه با تخريب مراتع و كشت گندم، زيستگاه طبيعي آنها تخريب و مزارع با غذاي بيشترجايگزين مي‌شود، كه اين فراواني غذا باعث افزايش جمعيت سن، ‌مي‌شود.
خشكي و گرما، شرايط ايده‌آل حشره سن ‌است، عامل موثر ديگر افزايش محصول گندم است، علاوه براين كه غذاي بيشتري در دسترس اين حشره قرار مي‌گيرد.
برداشت محصول بيشتر به زمان بيشتري هم نيازمند است درنتيجه طولاني‌تر شدن دوره برداشت، زمان بيشتري براي تغذيه حشره سن از مزارع گندم فراهم مي‌شود و با مدت زمان طولاني‌تر تغذيه علاوه بر زاد و ولد بيشتر قوي‌تر شده و در زمستان مرگ ومير كمتري دارد.
سن مادر: سنهاي زمستانگذران مي باشند (نر يا ماده) كه ارتفاعات زمستان گذران

خود را ترك نموده و در بهار به مزارع گندم و جو ريزش مي نمايند.
پوره ها: پوره هاي سن اول و دوم تغذيه چنداني نداشته ولي از سن سوم به بعد تغذيه آنها رو به افزايش گذاشته و در سن 4 و 5 به حداكثر خود مي رسند.
سن هاي نسل بهاره: اين حشرات كه همان سن هاي بالغ نسل جديد مي باشند براي ادامه رشد و بدست آوردن قدرت پرواز به محلهاي تابستانه و زمستانه خود احتياج به تغذيه از دانه هاي سفت و آماده برداشت گندم دارند.
بيش از 10 گونه سن زيان آور غلات در ايران جمع آوري و شناسايي شده اند. در بين آنها سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) ازاهميت اقتصادي بيشتري برخورداراست(شكل 1)

سن گندم Eurygaster integriceps Put.
(Scutelleridae, Heteroptera)

اين گونه مهم ترين آفت كشاورزي كشور ما به شمار مي آيد. به جز مناطق خوزستان، اراضي ساحلي خليج فارس، درياي عمان ، درياي خزر و كويرهاي مركزي فلات ايران، اين آفت در ساير مناطق كشور وجود دارد.
سطح مبارزه شيميايي با سن گندم در 25 سال اخير(شكل 2) روند فزاينده اي داشته است به طوري كه اين سطح از 75000 هكتار در سال 1355 به 1200000 هكتار در سال 1380 رسيده است. تخريب مراتع و توسعه ديم زار ها از مهم ترين دلايل گسترش مناطق انتشار و طغيان سن گندم در سال هاي اخير بوده است.

سن گندم هم به صورت كمي ( خسارت به برگ، خشك كردن جوانه مركزي، سفيد كردن وخشك كردن سنبله ها و يا قسمتي از آنها توسط سن مادر) و هم به صورت كيفي ( سن زدگي دانه ها توسط پوره ها و سن هاي نسل جديد) خسارت وارد مي كند. طبق يك برآورد نظري در 3 ميليون هكتار اراضي آلوده كشور، در صورت عدم مبارزه با سن گندم حدود 90 هزار تن خسارت كمي و 900 هزار تن خسارت كيفي ايجاد خواهد شد.
طبق بررسي ها هر سن مادر به طور متوسط 61 جوانه مركزي و 2/12 سنبله را در شرايط ديم خسارت مي زند و سطح زيان اقتصادي آن 6/1 سن مادر در متر مربع است. در طرح جامع سن گندم كاهش محصول به ازاي هر سن مادر در شرايط ديم 8/43 كيلوگرم و سطح زيان اقتصادي آن 8/1 عدد در متر مربع برآورد گرديده است. طبق بررسي هاي ديگر هر سن مادر در مزارع آبي در شرايطي كه ترميم خسارت صورت نگيرد، 1/3 گرم (حدود 30 كيلو گرم در هكتار) خسارت مي زند و سطح زيان اقتصادي آن حدود 3 عدد در متر مربع است. سطح زيان اقتصادي سن مادر را در شرايط آبي 7-8 عدد در متر مربع برآورد كرده است.

حد قابل تحمل سن زدگي دانه ها 2 درصد است و دانه هايي كه بيشتر از 2 درصد دانه سن زده داشته باشند فاقد كيفيت نانوايي هسـتند. با افزودن برخي از افزودني هـاي مجاز مي توان اين نرم را كمي افزايـش داد. سن زدگي دانه ها به ازاي هر پوره سن 5 را در زمان برداشت گندم ديم حدود 6/0 درصد برآورد كرده و سطح زيان اقتصادي پوره ها را 3-4 پوره در متر مربع ذكر كرده است.
از نظر زيست شناسي، سن گندم زمستان را بصورت حشره كامل زير پاي بوته هاي گون يا

Astrogalus و درمنهArtemesia حالت دياپوز مي گذرانند. در بهار وقتي دما به 20 درجه سانتي گراد مي رسد سن ها از اماكن زمستانه خارج و بطور دسته جمعي پرواز مي كنند. پرواز سنها معمولاً در اواخر اسفند و اوايل فروردين ماه شروع و در مناطق سردسير از اواسط ارديبهشت ماه تا اوايل خردادماه ادامه دارد. در يك مزرعه 2 يا 3 بار ممكن سن است ريزش نمايد.
معمولاً 5-4 روز بعد از ريزش،جفتگيري كرده و 5 روز بعد تخمريزي مي كنند. تخمها 3-2 رديفي در دسته هاي 14 عددي در زير برگها قرار داده مي شوند. دوره جيني تخم 2-1 هفته طول مي كشد سپس پوره ها خارج مي شوند و سپس حشرات كامل نسل بهاره ظاهر مي شوند. حشرات كامل نسل بهاره پس از ذخيره چربي مورد نيازبدن خود براي تابستان گذراني به ارتفاعات شمالي مي روند. سنها پس از ريزش اولين بارندگي هاي از ارتفاعات شمالي به دامنه هاي جنوبي مي روند و در زير بوته هاي گون و درمنه زمستان گذراني مي كنند.

شكل 1- سن گندم (Eurygaster integriceps) و نحوه خسارت آن

سن مادر(رديف اول، سمت راست)، خسارت سن مادر( رديف اول، سمت چپ)، جفت گيري سن مادر(رديف دوم، سمت راست)،
تخم(رديف دوم، سمت چپ)، پوره هاي سن 4 و 5 (رديف سوم، سمت راست) و دانه هاي سالم و سن زده(رديف سوم، سمت چپ)

مديريت تلفيقي سن گندم
ــ دخا لت هاي انسان در محيط طبيعي نظير چراي بي رويه دام و مصرف گياها ن چند ساله و مصرف درختان و درختچه هاي جنگلي به عنوان سوخت و تخريب مراتع و كشت گندم در اين منا طق با عث به هم خوردن تعادل زيستي محيط و گسترش مناطق انتشار و افزايش جمعيت اين آ فت گرديده است .
انجام سم پاشي هاي بي رويه بر عليه سن گندم و نابودي دشمنان طبيعي ان از جمله عوا ملي است كه سبب گرديده است سن گندم بعنوان يكي از مهمترين آ فا ت گندم و جو مطرح شود. اين كارها در افزايش وزن، افزايش ميزان تخم ريزي و تبديل سن هاي ساكن مراتع به سن هاي مهاجر، موثر بوده است.

در سال هاي خشك و كم باران اراضي ديم كم بازده برداشت نمي شوند و يا به دليل كمبود آب، نداشتن تجهيزات مناسب سمپاشي و اقتصادي نبودن مبارزه، كنترل شيميايي سن گندم در آنها صورت نمي گيرد و باعث انتقال جمعيت قابل توجهي از آفت از سالي به سال ديگر مي شوند. جلوگيري از كشت گندم و جو در مراتع تخريب شده و اختصاص دادن اراضي ديم كم بازده به كشت گياهان مناسب ديگر، در كاهش جمعيت اين آفت بسيار موثر است و لازم است به عنوان يك راهكار اساسي، برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص صورت گيرد.
ــ سن گندم دشمنان طبيعي فراواني دارد و در بين آنها زنبورهاي پارازيتوئيد تخم و مگس هاي پارازيتوئيد سن گندم از نظر كاهش جمعيت اين آفت از اهميت بيشتري برخوردارند(شكل3).

شكل3- مهم ترين دشمنان طبيعي سن هاي زيان آور غلات

زنبور پارازيتوئيد تخم(Trissolcus grandis) (رديف اول، سمت راست)، تخم هاي پارازيته شده (رديف اول، سمت چپ)، مگس پارازيتوئيد سن گندمHeliozeta helluo) ) (رديف دوم، سمت چپ)، تخم مگس پارازيتوئيد روي بدن سن (رديف دوم، سمت راست)، سن تلف شده در اثر قارچ بيماري زا Beaveria(رديف سوم)

مهم ترين گونه هاي زنبورهاي پارازيتوئيد تخم سن گندم به خانواده Scelionidae وجنس Trissolcus تعلق دارند و مهم ترين گونه هاي آن به شرح زيرمي باشند :
Trissolcus grandis Thomson

Trissolcus semistriatus Nees

Trissolcus vassilievi Mayr

Trissolcus rufiventris Mayr

Trissolcus basalis Wollaston
در بين گونه هاي فوق T. grandis گونه غالب اين زنبورها در اكثر مناطق ايران مي باشد. ميزان پارازيتيسم تخم توسط اين زنبورها از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت است و در اكثر مناطق اين زنبورها يكي از عوامل كليدي كاهش جمعيت سن گندم به شمار مي آيند. اين زنبورها بيشتر در زير پوستك درختان ميوه سردسيري زمستان گذراني مي كنند و قبل از ورود به مزارع از شهد گل هاي اين درختان تغذيه مي كنند. جلوگيري از سمپاشي هاي بي رويه و ايجاد تنوع در اكوسيستم هاي زراعي از طريق ايجاد باغ و يا كاشت درختاني مثل بيد و بادام و غيره در كنار نهرهاي حاشيه مزارع، روشي مناسبي براي حفظ و حمايت اين زنبورها وافزايش كارايي آنها است. دياپوز اجباري سن گندم و عدم امكان پرورش انبوه آن براي تكثير زنبورها، عدم اطلاع دقيق از بيواكولوژي اين زنبورها و گرايش به سمت استفاده از سموم شيميايي به دليل سهولت كاربرد و كم اطلاع بودن از اثرات جانبي مصرف اين سموم، كنترل بيولوژيكي سن گندم با استفاده از اين عوامل متوقف شد. از آن زمان تا كنون تحقيقات وسيعي در رابطه با زنبورهاي پارازيتوئيد سن گندم صورت گرفته است. پرورش انبوه و رهاسازي اين نوع زنبور را مي توان به عنوان يكي از روش هاي مبارزه در برنامه مديريت تلفيقي سن گندم مورد استفاده قرار داد.
دسته دوم دشمنان طبيعي سن گندم كه از اهميت زيادي برخوردارند، مگس هاي پارازيتوئيد سن گندم هستند كه به خانواده Tachinidae تعلق دارند. اين مگس ها پوره هاي سنين 4 و 5 و سن هاي بالغ را پارازيته مي كنند و ميزان پارازيتيسم آنها با توجه به شرايط منطقه از 2-25 درصد (در موارد استثنايي تا 40 درصد) گزارش شده است. اسامي علمي گونه هاي مهم مگس هاي پارازيتوئيد سن گندم در زير آمده است:

Heliozeta helluo F.

Phasis subcoleoptrata L.

Ectophasia crassipenis F.

Elomyia lateralis Meig.

Ectophasia oblonga Role-Desv.

در اكثر مناطق H. helluo گونه غالب مي باشد. اين مگس ها پارازيتوئيد داخلي هستند و سيستم تنفسي خود را به سيستم تنفسي ميزبان وصل مي كنند و در شرايط آزمايشگاه نيز به سختي روي بدن سن گندم تخم ريزي مي كنند و پرورش انبوه آنها در شرايط كنوني امكان پذير نيست. حشرات كامل اين مگس ها برروي گياهان شهد داري مثل ازمك ،گشنيز، برخي ديگراز گياهان مرتعي و علف هاي هرز حاشيه مزارع تغذيه مي كنند و با تغذيه از اين گياهان ميزان تخم ريزي آنها افزايش مي يابد. بالا بردن كارايي اين مگس ها از طريق ايجاد تنوع در اكوسيستم هاي زراعي، و حفظ و حمايت آنها از طريق جلوگيري از سمپاشي هاي بي رويه از مواردي است كه در برنامه مديريت كنترل سن گندم مي بايست به آنها توجه كرد.
روش ديگر مبارزه بيولوژيكي با استفاده از زنبورو يا قارچ بواريا Beauveria bassiana Vuill. است كه قبل ازمهاجرت سن ‌به مزارع اين قارچ بر روي مزارع به وسيله هواپيما پراكنده مي‌شود.(اين قارچ‌ها كه براي انسان عارضه‌اي ندارد)، درمناطقي هم كه ميزان سن زدگي بالاست مبارزه شيميايي نمي‌كنند و مزرعه را رها مي كنند تا به طور طبيعي، طبيعت با آن مقابله كند.
ــ در بسياري تحقيقات، كشت جو به جاي گندم زود كاشت گندم و استفاده از ارق

ام زودرس گندم، به عنوان يكي از روش هاي موثر در كاهش جمعيت و خسارت سن گندم توصيه شده است. نتايج بررسي ها نشان داده است كه زودرسي گندم و كشت جو به جاي گندم به واسطه زودرسي آن در كاهش جمعيت سن گندم چنـدان موثر نيسـت و سن گندم قادر است با ارقام جو كه در شرايط ورامين 7-10 روز زودتر مي رسند خود را تطابق دهد. كاهش وزن سن هاي نسل جديد در مزارع جو نيز نمي تواند عامل چندان موثري در كاهش جمعيت سن گندم باشد زيرا كه با برداشت جو احتمال پرواز سن ها به مزارع گندم بسيار زياد است و اين سن ها قادر اند ضمن وارد كردن خسارت، تغذيه خود را نيز كامل كنند.
ــ برداشت سريع گندم يكي ديگر از روش هاي توصيه شده براي كاهش جمعيت و خس

ارت سن گندم است. سن هاي نسل جديد به هنگام ظهور حدود 70 ميلي گرم وزن دارند و در زمان رسيدن محصول، وزن آنها به 113 ميلي گرم و در زمان مهاجرت آنها به پناهگاه هاي زمستانه وزن آنها به 130-150 ميلي گرم مي رسد. از طرفي قسمت اعظم سن زدگي دانه ها توسط سن هاي نسل جديد ايجاد مي شود و بيشترچربي ذخيره شده در بدن سن ها، حاصل تغذيه آنها در اين دوره است. برداشت سريع گندم ضمن ايجاد تلفات در جمعيت پوره هايي كه در مرحله رسيدن گندم كامل نشده اند، كاهش سن زدگي، كاهش وزن سن ها و در نتيجه تلفات بيشتر آنها در

پناهگاه هاي زمستانه را به همراه خواهد داشت. طبق بررسي هايي در منطقه چهار محال و بختياري، در سال هاي اخير سن هاي نسل جديد قبل از رسيدن و برداشت محصول، به سمت پناهگاه هاي تابستانه پرواز مي كنند. در چنين مناطقي، اين روش كارايي لازم را نخواهد داشت.
ــ در رابطه با مقاومت ارقام گندم به سن گندم تـحـقـيـقـات زيادي صورت گرفته است وتفاوت هايي در مقاومت ژنوتيپ هاي بررسي شده در برابر اين آفت يافته اند. ارقام حساس به سن گندم خصوصيات مرفولوژيكي و زراعي مشتركي دارند و اكثرارقام گندم ديم داراي چنين خصوصياتي مي

باشند. معرفي ارقام پر محصول و مقاومي كه با شرايط اقليمي مناطق مختلف كشور سازگار باشند، در كاهش جمعيت سن گندم و افزايش سطح زيان اقتصادي اين آفت موثر است.
ــ استفاده از سموم شيميايي در حال حاضر به عنوان موثرترين روش كنترل سن عموميت دارد. آستانه زيان اقتصادي يا نرم مبارزه با سن گندم در شرايط ديم و آبي در جدول(1) آمده است. براي تصميم گيري در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت سمپاشي، تعيين تراكم جمعيت سن گندم و روش نمونه برداري اهميت زيادي دارد. سمومي كه پس از برآورد دقيق جمعيت آفت و تشخيص ضرورت مبارزه توصيه مي گردد فنيتروتيون EC 50% (1 ليتر درهكتار)، فنتيون EC 50% (1 ليتر درهكتار)، تري كلرفون 80% SP (2/1 كيلو درهكتار)، دلتامترين EC 2.5% (300 ميلي ليتر درهكتار) مي باشند. در بين سموم فوق فنيتروتيون غير انتخابي عمل مي كند و انتخابي ترين حشره كش براي كنترل سن مادر و پوره ها تري كلرفن است كه اثرات چندان نامطلوبي روي دشمنان طبيعي ندارد.
سموم پايرتروئيدي مثل دلتامترين براي زنبورهاي پارازيتوئيد تخم خاصيت دوركنندگي دارند و در م

رحله سن مادر توصيه نمي شوند اما اين سم اثرات كنترل كنندگي خوبي روي پوره ها دارد.
بايد دقت شود كه اگر كاربرد سموم در زمان مناسب از نظر شرايط آب و هوايي صورت نگيرد اثرات لازم را نخواهد داشت و سم پاشي بايد تكرار شود .
به طور كلي حشرات كوچكتر خيلي راحتر توسط يك حشره كش كشته مي شوند , بهترين زمان سم پاشي در سن هاي غلات به خصوص سن گندم وقتي است كه پوره هاي جوان شروع به تفرخ مي كنند . بايد توجه كرد كه سن هاي بالغ زمستان گذران در صورت داشتن تراكم بالا
بايد قبل از جفتگيري كنترل شوند.

جدول 1- سطح زيان اقتصادي يا نرم مبارزه با سن گندم در مزارع گندم كشور

شرايط مزرعه نرم مبارزه با سن مادر

(تعداد در متر مربع) نرم مبارزه با پوره
(تعداد در متر مربع)
نوع كشت عملكرد
ديم كمتر از 2 تن 1 3-4
بيشتر از 2 تن 3 4-5
آبي كمتر از 3 تن 3 4-5
بيشتر از 3 تن 4-5 6-7
گندم فلات، آزادي، گلستان و نويد 6-7 8-9

به جز سن (E.integriceps ) ساير سن هاي زيان آور غلات، كه در درجه دوم اهميت قرار دارند به شرح زيرمي باشند(شكل 4):

شكل4- برخي از سن هاي زيان آور غلات(Pentatomidae)
سن آئليا (Aelia furcula ) (بالا)، سن ( Carpocoris fuscispinus) (وسط)، سن (Dolycoris sp. ) (پائين).
سن مائورا، سن مغربي Eurygaster maura L.
(Scutelleridae, Heteroptera)
سن مغربي يا سن مائورا تقريبا در سرتاسر نواحي ساحلي شمال ايران ديده شده است كه احتمالا رطوبت و بارندگي يكي از مهم ترين عوامل تعيين كننده انتشار اين آفت است .
اين سن يك نسل در سال دارد و زمستان گذراني آن به صورت حشرات كامل داراي دياپوز در پاي درختان بلوط و درختچه هاي زرشك واقع در ارتفاعات است .

هر چند كه مناطق انتشار اين آفت رو به فزوني است و تراكم جمعيت آن در سال هاي اخير افزايش يافته است، اما هيچ گاه كنترل شيميايي اين سن ضرورتي نيافته است. كارايي بسيار زياد زنبورهاي پارازيتوئيد تخم يكي از مهم ترين دلايل كنترل طبيعي اين سن است.
ميزان پارازيتيسم تخم ها توسط اين زنبورها تا 90 درصد هم مي رسد. اين زنبورها علاوه بر كنترل جمعيت قابل توجهي از آفت، باعث عدم تطابق بين مراحل زيستي اين سن و مراحل فنولوژي گياه مي شوند به طوري كه به هنگام برداشت محصول، حدود 50 درصد جمعيت به صورت پوره ديده مي شود .

مديريت تلفيقي سن مائورا
ــ بسياري از زنبورهاي پارازيتوئيد تخم سن گندم، تخم هاي سن E.maura را نيز پارازيته مي كنند. در بين گونه هاي جمـع آوري و شناسـايي شده T. grandis وT. basalis از اهميت بيشتري برخوردار هــستند . از مگس هاي پارازيتـوئيـد سن گندم چندين گونه شنـاسايي شده است كه در بين آنـها E. lateralis و E. oblonga اهميت بيشتري دارند .
ــ كنترل طبيعي اين سن توسط دشمنان طبيعي آن به خوبي صورت مي گيرد و خسارت اندك جمعيت هاي آن در مناطق آلوده قابل تحمل است و كنترل شيميايي آن ضروري نيست. در صورت انجام سمپاشي هاي بي رويه عليه سن مائورا و انهدام دشمنان طبيعي آن ، اين سن به آفت خطرناكي شبيه سن گندم تبديل خواهد شد.

Dolycoris baccarum L.
(Pentatomidae, Heteroptera)
اين سن در اكثر نقاط كشور فعاليت دارد و علاوه بر گندم و جو، بسياري از گياهان زراعي و درختان ميوه به عنوان ميزبان آن معرفي شده اند. اين گونه از نظر اكولوژيكي داراي دو شيوه زندگي متفاوت است: جمعيتي كه در زيستگاه هاي طبيعي ساكن است و جمعيتي كه به علل اكــولوژيك خــصوصا به هــنگام كــافي نــبودن غذا در زيــســتــگاه هاي طــبيــعي، جابجـا مي شــود و خــســارت هايي به مزارع مختلف و باغ هاي ميوه وارد مي كند. اين سن تا دو نسل در سال دارد و زمستان گذراني آن به صورت حشره كامل است.
اكثر زنبور هاي پارازيتوئيد تخم سن گندم و مگس هاي پارازيتوئيد سن گندم به عنوان عوامل كاهش دهنده جمعيت اين گونه نيز معرفي شده اند.

Dolycoris penicillatus (Horvath)
(Pentatomidae, Heteroptera)

اين گونه كم و بيش از نقاط مختلف كشور وجود دارد. بر خلاف گونه D.baccarum در زيستگاه هاي طبيعي واقع در ارتفاعات وروي گياهان مرتعي وگندميان ديگر فعاليت دارد و هيچ گاه در مزارع و باغ هاي ميوه خسارت زا نبوده است. اين سن يك نسل در سال دارد و زمستان گذراني آن به صورت حشره كامل است.

Carpocoris fuscispinus (Horvath)
(Pentatomidae, Heteroptera)
اين سن نيز در اكثر نقاط كشور كه سن گندم فعاليت دارد، وجود داشته و از گياهان مختلف خصوصا گندم وجو تغذيه مي كند، اما خسارت آن اقتصادي نيست. اين سن يك تا دو نسل در سال داشته و به صورت حشره كامل زمستان گذراني مي كند. بسياري از دشمنان طبيعي سن گندم از روي اين گونه نيز جمع آوري شده اند.

سن آئليا Aelia furcula Fieb.
(Pentatomidae, Heteroptera)
در بين گونه هاي جنس Aelia ، اهميت اقتصادي Aelia furcula بيشتر است. اين گونه در اكثر نقاطي كه سن گندم فعاليت دارد يافت مي شود. اين سن بر روي گندم ، جو، يولاف و چاودار خسارت زا است و در زيستگاه هاي طبيعي خود در ارتفاعات از گياهان خانواده هاي مختلف نيز تغذيه مي كند.
زمستان گذراني اين سن به صورت حشره كامل است و در بهار به گندم زار هاي ديم و آبي مجاور پناهگاه هاي زمستانه ريزش مي كند و تمايلي به مهاجرت هاي دور دست ندارد. سن آئليا مراحل تكاملي خود را به مدت 5-8 روز ديرتر از سن گندم آغاز مي كند و به پايان مي رساند و بر خلاف سن گندم دياپوز اجباري نداشته و 20 درصد از جمعيت حشرات كامل نسل اول آن، نسل دومي را آغاز مي كنند كه به دليل در دسترس نبودن غذا و مناسب نبودن شرايط جوي، پوره هاي آن در نسل دوم با تلفات شديدي مواجه مي شوند.
Aelia melanota Fieb.

(Pentatomidae, Heteroptera)
اين گونه در اكثر نقاط كشور وجود دارد، اما به نظر مي رسد كه بر خلاف A.furcula در مناطق گرم تر و در مزارع آبي بيشتر يافت شود، خسارت اين گونه اقتصادي نيست. اين سن به صورت حشره كامل زمستان گذراني مي كند و داراي يك نسل در سال است. حشرات كامل نسل اول در صورت مناسب بودن شرايط ممكن است جفت گيري كنند و پوره هاي سن اول و دوم آنها نيز به وجود آيد .

Aelia virgata Klug
(Pentatomidae, Heteroptera)

Aelia acuminata L.
(Pentatomidae, Heteroptera)
اين سن در مناطقي كه A.furcula وجود دارد، ديده شده است، اما تراكم آن بسيار اندك بوده و خسارت آن اقتصادي نيست.

Aelia rostrata Boh.
(Pentatomidae, Heteroptera)
مديريت تلفيقي سن هاي آئليا
ــ كاهش جمعيت دشمنان طبيعي سن هاي آئليا و تخريب مراتع و زيستگاه هاي طبيعي آنها را از عوامل كليدي افزايش جمعيت سن هاي آئليا مي داند.
ــ بسياري از زنبور هاي پارازيتوئيد تخم سن گندم خصوصا Trissolcus grandis تخم هاي اين سن ها را پارازيته مي كنند. علاوه بر اين مگس هاي پارازيتوئيد سن گندم نيز روي اين سن ها فعاليت مي كنند كه در بين آنها Elomyia lateralis از اهميت بيشتري برخوردار است.

ــ خسارت سن هاي آئليا اقتصادي نبوده و كنترل شيميايي آنها ضروري نيست و سمپاشي هايي كه براي كنترل سن گندم صورت مي گيرد روي آنها نيز موثر است.

راهكار استفاده از گنم سن زده
سن ‌حشره‌اي است كه از گندم تغذيه مي‌كند، اين حشره مهاجم علاوه بر كاهش مستقيم ميزان محصول با تزريق ترشحات بزاقي خود كه حاوي آنزيم‌هاي پروتئاز مي‌باشد باعث تغييرات شديدي در دانه يا آرد حاصل از گندم سن ‌زده مي‌شود. اين تغييرات كاهش گلوتن گندم و ارزش نانوايي آرد را در پي دارد، به گونه‌اي كه خمير حاصل از اين آرد فوق‌العاده سيال و چسبناك مي‌شود كه براي توليد تجاري نان مناسب نيست.
سن گندم ازگرانول هاي ريز نشاسته آندوسپرم دانه بيشتر تغذيه مي كند و ارقام گندمي كه در اندوسپرم دانه خود گرانول درشت نشاسته بيشتري داشته باشند و به هنگام تغذيه سن گندم گرانول ريز كمتري از دست بدهند، مقاوم تر هستند. ‌گندم سن‌زده فقط پروتئاز دارد كه در بسياري از صنايع ازجمله بيسكويت‌سازي مورد استفاده است، از اين رو اگر گندم‌هاي سن زده با درصد بالا براي تهيه نان مناسب نيست مي‌توان با ايجاد ظرفيت ‌سازي سيلو جداگانه اين گندم‌ها را نگهداري و درموارد مناسب مورد استفاده قرارداد. چرا كه سن‌ زدگي گندم فقط روي خاصيت الاستيسته گلوتن ‌اثرگذار است. حشره سن ‌با مكيدن شيره گندم آنزيم پروتاز‌ را در گندم تشكيل مي‌دهد و شبكه گلوتنين ‌آن را خراب مي‌كند اين عمل موجب كاهش ميزان چسبندگي خمير مي‌شود كه براي جبران آن نانوا به ناچار بايد ازنمك بيشتر استفاده كند كه باعث شوري نان مي‌شود.
كشورهاي فرانسه، آلمان، روماني، يوگسلاوي وتركيه نيز با سن ‌زدگي مواجهند و به عنوان مثال آلمان و فرانسه گلوتن صادر و گندم مورد نياز خود را وارد مي كنند ما نيز مي‌توانيم گندم هايي كه مناسب تهيه نان مرغوب نيست به صورت بيسكويت و يا حتي گندم و آرد صادر كنيم و گندمي كه براساس شرايط آب و هوايي ما توليد نمي‌شود وارد كنيم.

در حال حاضر درباره سن ‌گندم مطالب زيادي مطرح مي‌شود اما كار تحقيق علمي در اين زمينه انجام نشده است و در هيچ منبع علمي مشاهده نكرده‌ام كه از اثرات ضد تغذيه‌اي سن و يا بهداشتي آن سخن به ميان آمده باشد.‌
ضد عفوني و مبارزه با آفت سن ‌پس از برداشت گندم سن‌ زده ممكن نيست براين اساس بايد با حشره سن‌ در مزارع مبارزه كرد به اين منظور در دو مرحله بايد مزارع سمپاشي شود.
‌گندم‌هايي كه بيش از 2 درصد سن زدگي دارند صرفا‌ بايد به مصرف خوراك دام برسند

بنابراين توصيه ما اين است كه از واريته‌ها ‌و ارقام مناسب گندم و بذرهاي مرغوب كه گلوتن و پروتئين مناسب دارند استفاده شود و از معرفي و مصرف بذرهايي كه افزايش توليد دارند ولي كيفيت بسيار پائيني دارند مانند ارقام فرانسوي به شدت خودداري شود.
با جداسازي گندم‌هاي سن زده به منظور استفاده‌هاي خاص همچون بيسكويت‌سازي مي توان گندمي را كه بيش از 2 درصد سن زدگي دارد، قابل مصرف براي تهيه نان نيست را تحويل بگيريم و جداگانه نگهداري كنيم.
علاوه بر مقابله با سن‌زدگي به روش‌هاي مختلف تا 5 درصد سن‌زدگي را مي توان با مخلوط كردن گندم سن زده با سالم درصدآن را كاهش داد.
پخت نان مرغوب با آرد سن ‌زده به روش علمي :‌ با گندمي كه 3 تا 5 درصد سن‌زدگي دارد نان مسطح و 1 تا 2 درصد نان حجيم مي توان توليد كرد و سن زدگي بيش از اين مقدارها به كيفيت نان صدمه مي‌زند.
با توجه به محدوديت‌هاي مبارزه با سن براي استفاده از آرد گندم‌هاي سن‌زده مي‌توان با اصلاح پروتئاز نان مناسب تهيه كرد، يكي از اين روش‌ها تزريق بخار به داخل گندم است كه اين شيوه هم اكنون درتركيه مورد استفاده مي‌باشد.
شيوه‌هاي ديگر به كارگيري از اين آردها استفاده در كارخانجات بيسكويت‌سازي و يا تهيه نان قاق مي‌باشد.
البته با روش‌هايي مي‌توان درنانوايي از اين آردها نان مناسب تهيه كرد به عنوان نمونه اكنون در دانشگاه فردوسي با استفاده از ترش لاكتيك (خميرترشي كه با نمك 7 درصد تهيه شده سپس

آرد به آن اضافه شود) مقدار آرد دو برابر مصرف خمير ترش روزانه مي باشد تا خمير سفتي بدست آيد ، در روش به هيچ عنوان از خمير مايه براي تهيه اين خمير ترش نبايد استفاده كرد چرا كه خمير مايه موجب تخمير الكلي مي شود . خمير تهيه شده به اين روش را به مدت 48 ساعت در حرارت معمولي نگهداري مي شود . تا قدرت اسيدي يا بازي PH آن به حدود 34 برسد. در اين روش ميزان PH هيچ نوع ميكروب بيماري زاي ديگر نتنها رشد نمي كند بلكه از بين هم مي رود و فقط ميكروب هاي توليد كنند اسيد ( لاكتيك يا لاكتوباسيلوس ها ) رشد مي كنند.
پس از دوره تخمير لايه سفتي بر روي خميرترش باقي مي‌ماند كه بايد كنار زده شود و مصرف روزا

نه خميرترش حدود 4 تا 5 درصد آرد مصرفي مي‌باشد. براي استفاده از اين خميرترش، آن را در داخل آب حل كرده سپس معادل آن آرد و نمك اضافه كرده تا در 24 ساعت بعد آماده استفاده شود، اين كار هر روز بايد تكرار شود تا خميرترش روز بعد آماده شود. و در زمان توليد خمير حتما از خميرمايه نيز استفاده شود.
درباره فوايد اين روش مي توان گفت : زماني كه با اين روش خمير تهيه شد PH خمير پس از 2 تا 3 ساعت به حدود 5 مي رسد، در اين شرايط آنزيم هاي مفيدي همچون ( ميلاز و فيتاز ) ما فعال مي شود ولي آنزيم پروتئاز كه نتيجه نيش سن مي باشد غير فعال مي شود و اين عمل باعث تشكيل شبكه گلوتني مي شود . در نتيجه نان با كيفيت مناسبي توليد مي شود كه علاوه بر اين نان توليدي به اين روش داراي خواص ضد قارچي و ضد سرطاني مي باشد.

راست بالان زيان آور گندم

تا كنون چندين گونه ملخ كه ميزبان آنها گندم ذكرگرديده است، شناسايي شده اند. در بين اين ملخ ها گونه هاي زيرحائز اهميت مي باشند(شكل 5):

ملخ مراكشي Dociostaurus maroccanus (Thunb.) (Acrididae, Orthoptera)
گياهان زراعي مختلف خصوصا غلات به عنوان ميزبان آن ذكر شده است و بيشتر از ساير ملخ هاي بومي ايران كه ميزبان آنها گندم و جو ذكر شده است، خسارت زا است.
اين ملخ در خاك هاي رسي سفت و عاري از پوشش گياهي تخم ريزي مي كند و قسمتي از تابستان، پائيز و زمستان (حدود 9 ماه از سال) را به صورت تخم سپري مي كند و يك نسل در سال دارد. خاك نرم و پوشش گياهي انبوه از تخم گذاري، افزايش جمعيت و تبديل حالت انفرادي به گله اي آن جلوگيري مي كند.

ملخ صحرايي Schistocerca gregaria (Forsk.) (Acrididae, Orthoptera)
كانون هاي دائمي اين ملخ در افريقا، عربستان، هندوستان و پاكستان قرار دارد و تحت شرايط خاصي از فاز انفرادي به فاز گله اي تبديل شده و به مناطق ديگر از جمله ايران حمله مي كنند. اين ملخ دامنه ميزباني وسيعي داشته و گندم و جو نيز از گياهان ميزبان آن به شمار مي آيد.

اين ملخ در سال هايي كه حالت گله اي آن به ايران حمله كرده است تا دو نسل در سال ايجاد كرده است. درسال هاي اخير شاهد حمله دسته هاي مهاجر اين ملخ به ايران نبوده ايم. فاز انفرادي اين آفت در صورت مساعد بودن شرايط محيطي افزايش جمعيت داده و به زراعت هاي هم جوار محل زيست خود خسارت وارد مي سازند .

ملخ آسيايي Locusta migratoria L. (Acrididae, Orthoptera)

فاز انفرادي اين ملخ در اكثر نقاط وجود دارد و گندم و جو نيز به عنوان ميزبان هاي اين ملخ چند ميزبانه ذكر شده است. زمستان گذراني اين ملخ به صورت تخم است و در شرايط آب وهوايي گرم تا 3 نسل در سال ايجاد مي كند.
برخي ديگر از ملخ هاي بومي در ايران وجود دارند كه گندم و جو ميزبان آنها ذكر شده است و در برخي سال ها خسارت هاي قابل توجهي به غلات وارد مي كنند. اسامي علمي مهم ترين آنها به شرح زير مي باشد:

Dociostaurus crassiusculus (Pantel) (Acrididae, Orthoptera)

Dociostaurus hauensteini Bolivar (Acrididae, Orthoptera)

Ramburiella turcomana (F.W.) (Acrididae, Orthoptera)

Calliptamus barbarus غير مجاز مي باشدta (Acrididae, Orthoptera)

Calliptamus turanicus (L.) (Acrididae, Orthoptera)

Oediopoda miniata (Pall) (Acrididae, Orthoptera)

Ailopus talassinus (Acrididae, Orthoptera)

Pyrgodera armata (F.W.) (Acrididae, Orthoptera)

Tettigonia viridissma (L.) (Tettigonidae, Orthoptera)

Decticus albifrons (F) (Tettigonidae, Orthoptera)

شكل 5- مهم ترين ملخ هاي زيان آور غلات
ملخ آسيايي(Locusta migratoria ) (بالا)
ملخ صحرايي(Schistocerca gregaria ) (پائين)

مديريت تلفيقي ملخ هاي زيان آور گندم
 گونه از سوسك هاي جنس Meloe و چند گونه از سوسك هاي جنس Mylabris ديده شده اند كه از تخم ملخ ها تغذيه مي كنند. زنبورScelio flavibabis M. از پارازيتوئيد هاي مهم تخم ملخ ها به شمار مي آيد و گونه هايي از مگس هاي Tachinidae نيز گزارش شده اند كه پارازيتوئيد پوره ها و حشرات كامل ملخ ها هستند.
ــ ملخ مراكشي زمين هاي عاري از پوشش گياهي و خاك سخت و كوبيده شده را براي تخم گذاري انتخاب مي كند و چراي بي رويه دام در مراتع باعث از بين رفتن پوشش گياهي و كوبيده شدن زمين مي شود و نقاط مناسبي را براي به وجود آمدن حالت گله اي ملخ فراهم مي كند.
كشت زمين هاي لخت و بالا بردن ميزان پوشش گياهي در مناطق زيست ملخ مراكشي، در جلوگيري از افزايش جمعيت آن موثر است.
ـــ در مديريت تلفيقي ملخ هاي بومي زيان آور شناسايي كانون ها و مناطق نشو و نماي اين ملخ ها اهميت فراواني دارد.
براي كنترل شيميايي ملخ هاي زيان آور، سموم فني

روتيون ULV 96% ( 4/0- 5/0 كيلودر هكتار)، مالاتيون ULV 96% (7/0- 5/1 كيلو در هكتار)، فنيتروتيون EC 50% (1 ليتر درهكتار) و ديفلوبنزورون ULV 95% (300 ميلي ليتر در هكتار) و طعمه مسموم ( ليندين WP 25% + 100 كيلو سبوس گندم ، برنج يا ذرت+ آب به اندازه مرطوب شدن) به مقدار 25-50 كيلو گرم در هكتار به محض خروج پوره ها تا زمان ظهور ملخ هاي كامل، مورد استفاده قرار مي گيرند.


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مقاله مروري بر روش هاي تصفيه پساب حاصل از صنايع تخمير نيشكر براي توليد اتانول


براي دريافت اينجا كليك كنيد

مقاله مروري بر روش هاي تصفيه پساب حاصل از صنايع تخمير نيشكر براي توليد اتانول داراي 8 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله مروري بر روش هاي تصفيه پساب حاصل از صنايع تخمير نيشكر براي توليد اتانول كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مروري بر روش هاي تصفيه پساب حاصل از صنايع تخمير نيشكر براي توليد اتانول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله مروري بر روش هاي تصفيه پساب حاصل از صنايع تخمير نيشكر براي توليد اتانول :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: كنفرانس ملي علوم و مهندسي محيط زيست
تعداد صفحات: 8
چكيده:
ويناس يا ملاس ماده اي است آلي كه از پساب حاصل از تخمير نيشكر براي توليد اتانول به دست مي آيد و به نسبت مقداراتانول توليد شده، حجم زيادي از ويناس توليد مي شود. ويناس حاوي مقادير BOD, COD و نيز پتاسيم، سولفور و فسفات بالااست. همچنين تركيباتي با وزن مولكولي پايين مانند اسيد لاكتيك، گليسرول، اتانول و اسيد استيك را دارد. رها كردن اينفاضلاب در محيط يك اختلال جدي در اكوسيستم طبيعي به وجود مي آورد و مي تواند مشكلات زيست محيطي قابل توجهيمثل نوتريفيكاسيون يا كاهش نفوذ نور خورشيد در آب هاي طبيعي را ايجاد كند.هضم بي هوازي يك روش قابل توجه تصفيهي فاضلاب است كه در آن هم كنترل آلودگي و هم بازيافت انرژي مي توانند قابل دسترسي باشند.كه براي اين ماده به كارگرفته شده است، و در اين مقاله به ان پرداخته شده است.


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مقاله اثر بهينه سازي مصرف كود نيتروژنه و فواصل كاشت در بهبود سيستم هاي كشاورزي پايدار


براي دريافت اينجا كليك كنيد

مقاله اثر بهينه سازي مصرف كود نيتروژنه و فواصل كاشت در بهبود سيستم هاي كشاورزي پايدار داراي 4 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله اثر بهينه سازي مصرف كود نيتروژنه و فواصل كاشت در بهبود سيستم هاي كشاورزي پايدار كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر بهينه سازي مصرف كود نيتروژنه و فواصل كاشت در بهبود سيستم هاي كشاورزي پايدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله اثر بهينه سازي مصرف كود نيتروژنه و فواصل كاشت در بهبود سيستم هاي كشاورزي پايدار :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمين همايش ملي ايده هاي نو در كشاورزي

تعداد صفحات: 4

چكيده:

يكي از پارامترهاي موثر در توسعه پايدار، كشاورزي پايدار مي باشد. از شاخص هاي موثر براي سنجش كشاورزي پايدار، مصرف بهينه كود نيتروژنه و مديريت بهره وري و توليد بيشتر مي باشد. به منظور بررسي مديريت و اثرمصرف كود نيتروژنه و مقادير آن و تعداد بوته درواحد سطح، آزمايش بصورت كرتهاي خرد شده درسه تكرار در گياه فلفل دلمه اي انجام پذيرفت. عامل كوددهي به عنوان عامل اصلي شامل استفاده از نيترات آمونيوم در 7 سطح 0، 80 ، 160 ، 240 كيلوگرم درهكتار بصورت يكباره و 80 ، 160 ، 240 كيلوگرم درهكتار در دو مرحله( نصف آن بصورت پخشي، قبل ازكاشت نشاء ونصف ديگرآن بطور خطي در مرحله تشكيل گل و ميوه) و عامل تعداد بوته در واحد سطح در 3 سطح 25000 و 35000 و 50000 مورد بررسي قرار گرفت. علاوه بر عملكرد، تعداد ميوه در هر كرت و ارتفاع بوته مورد اندازه گيري قرار گرفت. براساس نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس اثرات ساده فاكتورهاي مورد آزمايش، بر روي ميانگين محصول و تعداد ميوه معني دار بوده ولي كود نيتروژنه بر روي ارتفاع بوته اثر معني دار نداشته است. مقايسه ميانگين داده ها نشان مي دهد كه عملكرد محصول فلفل با مصرف 240 كيلوگرم در هكتار نيتروژن حدود 100 % افزايش نسبت به شاهد داشته است. همچنين نتايج نشان داد كه با افزايش تعداد بوته در واحد سطح ميزان محصول هر بوته و تعداد ميوه كاهش پيدا مي كند.


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مقاله تحليل شعاع سنجش حس گرها براي رهگيري اهداف سريع در شبكه هاي حس گر بي سيم


براي دريافت اينجا كليك كنيد

مقاله تحليل شعاع سنجش حس گرها براي رهگيري اهداف سريع در شبكه هاي حس گر بي سيم داراي 8 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله تحليل شعاع سنجش حس گرها براي رهگيري اهداف سريع در شبكه هاي حس گر بي سيم كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل شعاع سنجش حس گرها براي رهگيري اهداف سريع در شبكه هاي حس گر بي سيم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله تحليل شعاع سنجش حس گرها براي رهگيري اهداف سريع در شبكه هاي حس گر بي سيم :

مقاله تحليل شعاع سنجش حس گرها براي رهگيري اهداف سريع در شبكه هاي حس گر بي سيم كه چكيده‌ي آن در زير آورده شده است، در بهار 1389 در مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران از صفحه 57 تا 64 منتشر شده است.
نام: تحليل شعاع سنجش حس گرها براي رهگيري اهداف سريع در شبكه هاي حس گر بي سيم
اين مقاله داراي 8 صفحه مي‌باشد، كه براي تهيه‌ي آن مي‌توانيد بر روي گزينه‌ي خريد مقاله كليك كنيد.
كلمات مرتبط / كليدي:
مقاله شبكه هاي حس گر بي سيم
مقاله رهگيري هدف سريع
مقاله همبستگي مكاني

چكيده و خلاصه‌اي از مقاله:
در شبكه هاي حس گر بي سيم با توجه به آرايش متراكم حس گرها و مساله افزونگي اطلاعات، نيازي به فعال بودن تمام حس گرها در هر لحظه نيست. در اين مقاله، به دنبال انتخاب مجموعه اي از حس گرهاي فعال هستيم كه اولا انرژي مصرفي در شبكه كنترل گردد و ثانيا خطاي رهگيري يك هدف متحرك از حداكثر مقدار مجازي تجاوز ننمايد. بدين منظور تابع هزينه اي بر مبناي همبستگي مكاني تعريف شده، از الگوريتم Spatial-Splitبر مبناي ويژگي هاي دو پارامتر موثر در همبستگي مكاني جهت انتخاب حس گرها و از روش تخمين نامتمركز بر مبناي فيلتر اطلاعات توسعه يافته براي رهگيري هدف استفاده مي شود. در ادامه اثر سرعت هدف در انتخاب حس گرهاي فعال و رهگيري هدف بررسي شده و سپس راه حلي براي كاهش خطاي رهگيري بر مبناي افزايش ميزان همپوشاني ناحيه سنجش واقعي و ناحيه سنجش تخميني پيشنهاد مي گردد. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه دقت رهگيري نه تنها قابل مقايسه با روش هاي تخمين بهينه است، بلكه از ساير الگوريتم هاي انتخاب حس گر خطاي رهگيري كمتري دارد. در عين اين كه با انتخاب تعداد محدودي از حس گرها انرژي مصرفي شبكه نيز كاهش مي يابد.


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مقاله پليالكتروليتهايمزدوج(كنژوگه): نوعجديدياز مواد نيمه هادي براي دستگاه هاي الكترونيكي آلي


براي دريافت اينجا كليك كنيد

مقاله پليالكتروليتهايمزدوج(كنژوگه): نوعجديدياز مواد نيمه هادي براي دستگاه هاي الكترونيكي آلي داراي 9 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله پليالكتروليتهايمزدوج(كنژوگه): نوعجديدياز مواد نيمه هادي براي دستگاه هاي الكترونيكي آلي كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پليالكتروليتهايمزدوج(كنژوگه): نوعجديدياز مواد نيمه هادي براي دستگاه هاي الكترونيكي آلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله پليالكتروليتهايمزدوج(كنژوگه): نوعجديدياز مواد نيمه هادي براي دستگاه هاي الكترونيكي آلي :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولين همايش منطقه اي بهينه سازي و روشهاي محاسبه نرم در مهندسي برق و كامپيوتر
تعداد صفحات: 9
چكيده:
اين مقاله ويژه بررسي كوتاهي از تحولات اخير در تركيب پلي الكتروليت هاي مزدوج CPE) را به همراه كاربرد آنها در دستگاه هاي الكترونيك نوري آلي با تمركز ويژه بر روي ساختار مولكولي CPE ها با قابليت هاي يوني، روش هاي تركيبي، و استفاده از آنها به عنوان يك لايه مشترك ارائه مي كند. انحلال پذيري متعامد (ارتوگونال CPE ها امكان آماده سازي ساده دستگاه هاي آلي چند لايه از طريق ريختن بر روي يك لايه حساس به نور (photoactive) آلي غير قطبي، بدون اخلال در سطح مشترك را فراهم مي كند، كه كارايي آنها را در تنظيم ساختار هاي الكترونيكي در سطوح مشترك براي بهبود جابجايي حامل بار و ويژگي هاي منتج دستگاه نشان مي دهد. اين دستاورد ها ماهيت پوياي CPE ها و كاربرد آنها را در طيف گسترده اي از دستگاه هاي الكترونيكنوري برجسته مي كند.


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مقاله نقش منحصر به فرد بودن برند بر وفاداري به برندهاي لوكس در بين مشتريان فروشگاه زنجيره اي خونه ب


براي دريافت اينجا كليك كنيد

مقاله نقش منحصر به فرد بودن برند بر وفاداري به برندهاي لوكس در بين مشتريان فروشگاه زنجيره اي خونه به خونه داراي 7 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله نقش منحصر به فرد بودن برند بر وفاداري به برندهاي لوكس در بين مشتريان فروشگاه زنجيره اي خونه به خونه كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش منحصر به فرد بودن برند بر وفاداري به برندهاي لوكس در بين مشتريان فروشگاه زنجيره اي خونه به خونه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله نقش منحصر به فرد بودن برند بر وفاداري به برندهاي لوكس در بين مشتريان فروشگاه زنجيره اي خونه به خونه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در علوم انساني
تعداد صفحات: 7
چكيده:
تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي، از نظر ماهيت همبستگي و از نظر روش توصيفي مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل 22 نفر از كاركنان فروشگاه زنجيره ي خونه به خونه است. از ابزار پرسشنامه استاندارد كاديرو براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. سوالات پرسشنامه بين اعضاي نمونه توزيع شد و با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايي پرسشنامه از طريق روايي سازه تاييد شده همچنين پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ بالاي 68 % محاسبه شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد تمامي مولفه هاي مولفه هاي منحصر به فرد بودن برند بر وفاداري به برندهاي لوكس در فروشگاه زنجيره اي خونه به خونه تاثير دارند.


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مقاله تعيين رابطه بين جو اخلاقي سازمان با رضايت شغلي (شاهد تجربي: شبكههاي بهداشت غرب استان مازندران


براي دريافت اينجا كليك كنيد

مقاله تعيين رابطه بين جو اخلاقي سازمان با رضايت شغلي (شاهد تجربي: شبكههاي بهداشت غرب استان مازندران) داراي 8 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله تعيين رابطه بين جو اخلاقي سازمان با رضايت شغلي (شاهد تجربي: شبكههاي بهداشت غرب استان مازندران) كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين رابطه بين جو اخلاقي سازمان با رضايت شغلي (شاهد تجربي: شبكههاي بهداشت غرب استان مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله تعيين رابطه بين جو اخلاقي سازمان با رضايت شغلي (شاهد تجربي: شبكههاي بهداشت غرب استان مازندران) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در علوم مديريت ، اقتصاد و حسابداري
تعداد صفحات: 8
چكيده:
شناخت و آگاهي از جو اخلاقي و چگونگي درك آن در محيط كاري ميتواند به مديران در شناسايي و اجراي مكانيسمهايي جهت تغيير، ارتقا و اداره جو اخلاقي كمك كند. ارزشهاي سازماني، به مسايل اخلاقي سازمان ميپردازند و آنچه را كه در جو اخلاقي سازمان، اخلاقي محسوب ميشود، تعيين ميكنند. جو اخلاقي سازمان، ميتواند پيشبينيكنندهي رفتارهاي اخلاقي و غيراخلاقي كاركنان باشد. پژوهش حاضر، با هدف تعيين رابطه بين جو اخلاقي سازمان و رضايت شغلي در شبكههاي بهداشت غرب استان مازندران، انجام شده است. پرسشنامه تحقيق حاضر، بين اعضاي نمونه كه 290 نفر از مديران و كارشناسان شبكههاي بهداشت غرب استان مازندران بودهاند، توزيع گرديد. روش نمونهگيري، تصادفي ساده ميباشد. يافتههاي حاصل از تحقيق، نشان ميدهد كه بين تمامي عوامل جو اخلاقي سازمان(دلبستگي و علاقه به كار، پشتكار و جديت در كار، مشاركت جمعي در كارها و روابط سالم در محيط كار) با رضايت شغلي همبستگي مستقيم و قوي وجود دارد. همچنين سهم متغيرها و ابعاد جو اخلاقي سازمان، در پيشبيني و تغييرات رضايت شغلي، حدود 60 درصد مي باشد


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

بررسي چگونگي و روند توسعه و استقرارسكونتگاه هاي روستايي پيرامون كلانشهرها


براي دريافت اينجا كليك كنيد

بررسي چگونگي و روند توسعه و استقرارسكونتگاه هاي روستايي پيرامون كلانشهرها داراي 7 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد بررسي چگونگي و روند توسعه و استقرارسكونتگاه هاي روستايي پيرامون كلانشهرها كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي چگونگي و روند توسعه و استقرارسكونتگاه هاي روستايي پيرامون كلانشهرها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن بررسي چگونگي و روند توسعه و استقرارسكونتگاه هاي روستايي پيرامون كلانشهرها :


نام كنفرانس يا همايش : سومين كنفرانس علمي پژوهشي افق هاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ايران

تعداد صفحات : 7

چكيده مقاله:

گسترش شتابان كلانشهرها در كشور كه از انگاره هاي رايج توسعه در جهان ناشي شده، شيوه استقرار سكونتگاه ها را دگرگون ساختهاست. اين مقاله با هدف دستيابي به بررسي چگونگي و روند توسعه اين سكونتگاه هاي روستايي صورت گرفته است. بدين منظور از روشتحقيق توصيفي- تحليلي و با مرور متون ، منلبع و اسناد كتابخانه اي بهره گرفته است. چارچوب نظري پژوهش نظريه مركز پيرامون و شبكه منطقه اي داگلاس را مورد بررسي قرار داده است و به عبارتي، حاكم بودن اين روابط يك سويه به توسعه عرصه هاي روستايينخواهد انجاميد بلكه بايد با تقويت روابط دوجانبه سكونتگاهي، مسير تحول مثبت (توسعه) براي روستاهاي پيراموني و كلانشهرها بصورتتوأمان فراهم آيد و اين ارتباط، به پيوند روستا شهري (جريان متقابل شبكه سكونتگاهي) مبدل شود. يافته هاي تحقيق نشان ميدهد روستاهاي واقع در حريم شهرها به دليل نزديكي مكاني و وابستگي فضايي _ كالبدي با شهر از امكانات،محدوديت ها، فرصت ها و چالش هاي متعددي برخوردار مي باشند كه در ديگر روستاهاي كشور به چنين شدتي وجود ندارد. گسترشتدريجي كالبد شهر به پيرامون و دست اندازي شهر به اراضي روستاهاي اطراف، محدوديت ها و زيان هاي كالبدي اقتصادي، اجتماعي ومحيطي خاص خود را نيز تحميل مي نمايد؛ و روستاهاي پيراموني نيز با پذيرفتن نقش هاي جديد وظايفي فراتر از فعاليت هاي كشاورزي راعهده دار شده اند.


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مقاله بررسي اثرات زمان محلول پاشي سولفات روي برخصوصيات كمي و كيفي چهاررقم كلزا درمنطقه سرابله


براي دريافت اينجا كليك كنيد

مقاله بررسي اثرات زمان محلول پاشي سولفات روي برخصوصيات كمي و كيفي چهاررقم كلزا درمنطقه سرابله داراي 4 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله بررسي اثرات زمان محلول پاشي سولفات روي برخصوصيات كمي و كيفي چهاررقم كلزا درمنطقه سرابله كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرات زمان محلول پاشي سولفات روي برخصوصيات كمي و كيفي چهاررقم كلزا درمنطقه سرابله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله بررسي اثرات زمان محلول پاشي سولفات روي برخصوصيات كمي و كيفي چهاررقم كلزا درمنطقه سرابله :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 4

چكيده:

به منظور بررسي اثر زمان محلول پاشي سولفات روي بر خصوصيات كمي و كيفي چهار رقم كلزا آزمايشي در سال زراعي 88-1387 به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي بود با سه تكرار در ايستگاه تحقيقاتي سرابله اجرا شد. فاكتورهاي آزمايش سطوح محلول پاسي به ميزان 5 در هزار، درمراحل گلدهي، ساقه دهي و بدون محلول پاشي و چهار رقم كلزا (زرفام، هايولا 401، هايولا 308 و ساريگل) در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد كه عملكرد، اجزاي عملكرد و درصد روغن تحت تأثير زمان هاي محلول پاشي معني دار گرديد. محلول پاشي درمرحله گلدهي تأثير بيشتر نسبت به محلول پاشي در مرحله ساقه دهي بر روي صفات داشت، محلول پاشي در مرحله گلدهي باعث افزايش عملكرد دانه (21/42 گرم بر متر مربع)، تعداد غلاف در بوته (7/76)، تعداد دانه در غلاف (03/18)، وزن هزار دانه (7/3 گرم9 و درصد روغن (04/35) گرديد. بين ارقام مختلف، اختلاف معني داري در تمام صفات اندازه گيري شده وجود داشت. در بين ارقام مورد بررسي، رقم زرفام داراي بيشترين عملكرد دانه (04/420 گرم در متر مربع) و رقم ساريگل (05/298 گرم در متر مربع) داراي كمترين عملكرد بود.


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مقاله بررسي تاثير پوشش كربني برمقاومت به هيدراتاسيون انتي اكسيدان الومينيم مصرف در ساخت جرمهاي ريخت


براي دريافت اينجا كليك كنيد

مقاله بررسي تاثير پوشش كربني برمقاومت به هيدراتاسيون انتي اكسيدان الومينيم مصرف در ساخت جرمهاي ريختني ديرگداز حاوي گرافيت داراي 11 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله بررسي تاثير پوشش كربني برمقاومت به هيدراتاسيون انتي اكسيدان الومينيم مصرف در ساخت جرمهاي ريختني ديرگداز حاوي گرافيت كاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراكز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مركز مركز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان كپي كردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير پوشش كربني برمقاومت به هيدراتاسيون انتي اكسيدان الومينيم مصرف در ساخت جرمهاي ريختني ديرگداز حاوي گرافيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشي از متن مقاله بررسي تاثير پوشش كربني برمقاومت به هيدراتاسيون انتي اكسيدان الومينيم مصرف در ساخت جرمهاي ريختني ديرگداز حاوي گرافيت :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

تعداد صفحات: 11

چكيده:

دراين تحقيق به منظور بهبود مقاومت به هيدراتاسيون پودر الومينيم كه به عنوان عامل انتي اكسيدان در ساخت ديرگدازهاي اكسيد گرافيتي به كار گرفته مي شود از پوشش كربني استفاده شده است به همين منظور پودر الومينيم با محلول رقيق فنل فرمالدهيد اغشته شده و تحت عمليات حرارتي قرارگرفته است طي عمليات حرارتي فنل فرمالدهيد به كربن تبديل شده و سطح پودر الومينيم را مي پوشاند. مطالعات فازي ريزساختاري و نيز نتايج اناليز حرارتي نمونه هاي حاوي مقادير مختلف پوشش كربني نشان داد كه پوشش كربني مانع از هيدراتاسيون پودر الومينيم مي گردد بطوريكه مي توان الومينيم حاوي پوشش كربني را در ساخت جرمهاي ريختني ديرگداز بكاربرد.


براي دريافت اينجا كليك كنيد


بازدید : | ۴ اسفند ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان